Darbs ar VigLat

Autorizācija/PIN koda izveidošana:

Lai lietotu  VigLat, ir nepieciešams pirmajā lietošanas reizē izveidot PIN kodu, ar kura palīdzību turpmāk varēsiet autorizēties aplikācijā. PIN kods sastāv no 4 ciparu kombinācijas. Lai izveidotu PIN kodu, ievadiet divas reizes vienu un to pašu ciparu kombināciju. Pēc PIN koda saglabāšanas Jums parādīsies VigLat autorizācijas skats, kurā Jums būs jāieraksta jaunizveidotais PIN kods.
! Ja tiek ievadīts nepareizs PIN kods 5 reizes pēc kārtas, tad aplikācija, drošības nolūkos, dzēš visu lietotāja saglabāto informāciju (transportlīdzekļi, maksājumu kartes, maksātājus, iegādāto vinješu vēsturi un iepriekšējo PIN kodu). Pēc tam tiek piedāvāts izveidot jaunu PIN kodu.

Vinjetes noformēšana (Transportlīdzeklis):

Šajā skatā ir iespējams ievadīt informāciju par transportlīdzekli.
! emisijas klase "EURO 0" jāizvēlas, ja nav zināms transportlīdzekļa motora izmešu līmenis.
Ja emisijas klase ir "EURO 5", "EURO 5a", "EURO 5b", "EURO 6" vai "EEV", tad emisijas klase jaņorāda "EURO IV un vairāk".
!! Vilcējam ar piekabi pilna masa ir abu transportlīdzekļu pilno masu summa,
vilcējam ar puspiekabi pilna masa ir vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa.

Vinjetes noformēšana (Maksātājs):

Skats parādās ja iepriekšējā solī ir atzīmēts izvēles lauks “Pievienot maksātāju”. Maksātāja rekvizītus var izvēlēties no saraksta vai ievadīt manuāli.

Vinjetes noformēšana (Laika periods)

Laika periodu var norādīt divējādi – ar kalendāru vai norādot nodevu likmju kombināciju. Ja tiek norādīta viena diena, tad obligāti ir jānorāda vinjetes darbības sākuma laiks!

Vinjetes noformēšana (Cena):

Skatā ir norādīta kopējā nodevas summa un iepriekš norādītā nodevu likmju kombinācija. Ja ir iespēja samazināt kopējo nodevas summu optimizējot nodevu likmju kombināciju, VigLat aplikācija norādīs izdevīgāko, kā arī ietaupījuma apjomu. Šajā gadījumā tiek attēlotas divas pogas – “Lietot ievadītās vērtības” un “Lietot optimizētās vērtības”.

Vinjetes noformēšana (Maksājuma detaļas):

Skata augšējā daļā ir vinjetes darbības periods un cena. Ja maksājumu karte tiek izvēlēta no saraksta, tad ir jāievada kartes numura pēdējie 4 cipari un CVV2/CVC2 kods. Ja nē, tad visi prasītie dati.

Vinjetes noformēšana (Apmaksa):

Pēc pirkuma apstiprināšanas visi nepieciešamie dati tiek nodoti maksājumu operatoram. Sekojiet norādēm. Ja maksājums ir veiksmīgs, tad automātiski tiek lejuplādēta iegādātā vinjete PDF formātā (pieejama izvēlnē “Vinjetes”).

 

Izvēlne

Transportlīdzekļu saraksta izveidošana:

Iespēja izveidot sarakstu ar biežāk lietotajiem transporta līdzekļiem.

Maksājuma karšu saraksta izveidošana:

Iespēja izveidot sarakstu ar biežāk lietotajām maksājuma kartēm.
! Drošības nolūkos netiek glabāta pilnīga informācija par maksājumu karti! Iztrūkstošā informācija jānorāda, veicot pirkumu.

Maksātāju datu saraksta izveidošana:

Iespēja izveidot sarakstu ar biežāk lietotajiem maksātāju datiem.

Vinjetes:

Iegādāto vinješu saraksts. Iespēja aplūkot, nosūtīt un dzēst.

Iestatījumi:

Aplikācijas iestatījumi.

Noteikumi:

Lietošanas noteikumi.

Likumdošana:

Likumdošana, kas regulē autoceļu lietošanas nodevu.