VigLat

Autoceļu lietošanas nodeva Latvijas teritorijā jāmaksā no 2014.gada 1.jūlija. Samaksa jāveic, lai varētu braukt pa noteiktiem Latvijas galveno un reģionālo autoceļu posmiem (izņemot to šķērsošanu, tai skaitā apļveida krustojumos) ar kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem.
Ar VigLat aplikāciju to ir iespējams izdarīt jebkurā vietā un laikā, ja ir pieejams Internet pieslēgums.
Nodevas maksājums tiek saglabāts elektroniski Latvijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistrā, iegādātās vinjetes izdruka nav nepieciešama.
Apmaksājot vinjeti, Jūs saņemsiet rēķinu – uzziņu PDF formātā, kas tiks saglabāts Jūsu mobilajā iekārtā. Latvijas Republikas fiziskām personām un/vai Latvijas Republikā  reģistrētiem uzņēmumiem ir iespējams ievadīt maksātāja datus, kuri tiks ietverti rēķinā.
Pērkot vienas dienas vinjeti, obligāti ir jānorāda laiks, kad tā stāsies spēkā.
Maksājot nodevu noteiktam laika periodam, ir jāņem vērā, ka kopējais nodevas apjoms ir atkarīgs no izvēlēto nodevas likmju kombinācijas!
Apstiprinot maksājumu, Jūs piekrītat autoceļu lietošanas nodevas maksājumam un tā ieskaitīšanai Valsts kasē. Nodevu atmaksā tikai šādos gadījumos:

 • - ja Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas;
 • - ja transportlīdzeklis norakstīts;
 • - ja nodevas likme par vienu un to pašu transportlīdzekli vai sastāvu samaksāta dubultā.

Lēmumu par nodevas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests (www.vid.gov.lv).

 

VigLat funkcionalitāte:

 • Autorizācija/PIN koda izveidošana
 • Vinjetes noformēšana (Transportlīdzeklis)
 • Vinjetes noformēšana (Maksātājs)
 • Vinjetes noformēšana (Laika periods)
 • Vinjetes noformēšana (Izmaksas)
 • Vinjetes noformēšana (Maksājuma detaļas)
 • Vinjetes noformēšana (Apmaksa)
 • Transportlīdzekļu saraksta izveidošana
 • Maksājuma karšu saraksta izveidošana
 • Maksātāju datu saraksta izveidošana
 • Vinjetes
 • Iestatījumi
 • Likumdošana